Your Company Logo Here

akviska@akviska.cz                                                      t.viska@akviska.cz 

Služby

 • Korporátní právo
 • Tvorba darovacích a kupních smluv
 • Obhajoba ve věcech trestních
 • Občanské právo
 • Pracovní právo
 • Správní právo
 • Rodinné právo
 • Úpadkové právo, restruktualizace a insolvence
 • Regrese a náhrada škody
 • Vymáhání a správa pohledávek
 • Závazkové právo
 • Fůze a akvizice
 • Kolektivní vyjednávání
 • Hospodářské a finanční delikty
 • Rozhodčí řízení a výkon rozhodčích nálezů
 • Bankovní a finanční právo
 • Duševní vlastnictví
 • Advokátní úschova
 • Ověřování podpisů   Sídlo Advokátní kacelář - JUDr. Petr Víška a spol. - Justice
Advokátní kacelář - JUDr. Petr Víška a spol.- Justice